Obchodní podmínky

Vážení klientky,

vážím si toho, že jste si vybraly mé služby a prosím o seznámení s následující obchodními podmínkami:

Salon Fresh Organi Studio poskytuje dámské kadeřnické služby a prodej na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním služby (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS), nákupem dárkového poukazu, služby nebo produktu projevuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Nesouhlasí-li kupující s obchodními podmínkami, má možnost služeb nevyužít.

OBJEDNANÍ A RUŠENÍ TERMÍNŮ

 • při objednání kupující musí sdělit své identifikační údaje - jméno, příjmení, telefonní číslo, případně e-mail. Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.
 • změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 48 hodin před smluveným termínem - osobně, telefonicky, e-mailem, SMS. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 48 hodin předem) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50% z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 7 dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele.
 • dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním, bude mu ošetření zkráceno tak, aby zákazník, který je objednaný po něm, mohl být obsloužen bez prodlevy. Kupující uhradí cenu za celou službu dle ceníku.
 • nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poskytovatel si vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 7 dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu.
 • při první návštěvě, požaduji poplatek 100% zálohy za objednané služby předem a to buď převodem na účet, nebo v hotovosti v salonu. Neobdržím-li platbu do 3 dny po objednaní termínu, službu je automaticky zrušena. V případě ohlášení změny nebo zrušení termínu do 7 dnů předem, záloha propadá. Nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, záloha propadá.
 • pokud zrušíte/změníte rezervaci z jakékoli důvodu 7 dnů před sjednaným termínem ( osobně, telefonicky, e-mailem, SMS), vyhrazuji si právo požádat poplatek 100% zálohy za následující objednané služby předem a to buď převodem na účet, nebo v hotovosti v salonu. Jestliže se tak nestane, službu nebudu rezervovat. V případě, že opětovně zrušíte nebo požádáte o přesunutí termínu, záloha propadá.
 • pokud jste kadeřnické služby u mě nevyužily více než 6 měsíců při další objednaní požaduji poplatek 100% zálohy za objednané služby předem a to buď převodem na účet, nebo v hotovosti v salonu. Neobdržím-li platbu do 3 dny po objednaní termínu, službu je automaticky zrušena. V případě ohlášení změny nebo zrušení termínu do 7 dnů předem, záloha propadá. Nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, záloha propadá. Počítejte prosím i s delší objednávací lhůtou a proto si další termín rezervujte včas.
 • vyhrazuji si právo ve výjimečných případech, zrušit nebo přesunout Vaši objednanou rezervaci na ošetření. Například z důvodu nemoci, výpadku el. energie apod. Pokud by tato situace nastala budu Vás kontaktovat v nejbližším možném termínu o přesunutí rezervace.

Objednávky i rušení rezervací provádějte na těchto kontaktech:

 • telefon: + 420 704 088 200.
 • e-mail: info@bio-kadernictvi.cz

DÁRKOVÉ POUKAZY

 • dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.
 • dárkový poukaz lze využít pouze na službu, která je na něm uvedena.
 • platnost dárkového poukazu nelze prodloužit - dárkový poukaz má platnost 6 měsíců, není-li uvedeno jinak. Dárkový poukaz je platný ode dne vystavení poukazu včetně, do dne uvedené platnosti poukazu včetně.
 • dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti. Po tomto dni pozbývá platnosti a kupující ztrácí nárok na jeho využití.
 • kupující musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohl poskytovatel ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak kupující neučiní, dárkový poukaz nemusí být akceptován.
 • je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, poskytovatel tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí kupující poskytovateli ihned na místě - v hotovosti nebo platební kartou. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.
 • prokáže-li se kupující neplatným dárkovým poukazem až po vykonání služby, je povinen zaplatit za službu částku dle ceníku.

ODMÍTNUTÍ SLUŽBY POSKYTOVATELEM

poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout v těchto případech:

 • kupující trpí kontraindikacemi.
 • kupující se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek.
 • kupující se dostaví na ošetření se zdravotními problémy.

DĚTI V PROVOZOVNĚ

 • prosím, je-li to ve Vašich silách, preferuji, pokud přijdete BEZ dětí. Pokud děti s sebou vezmete, zajistěte jim, prosím, podobu Vaší návštěvy u mě adekvátní zábavu, abyste nebyli rušeni Vy, ale i pracovní proces. Zároveň upozorňuji, že za škody, způsobené dětmi, ručí jejich doprovod a je povinen je způsobené škody uhradit. Děkuji, že to respektujete.

ZVÍŘATA V PROVOZOVNĚ

 • přítomnost zvířat v provozovně je zakázáno!

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

 • prohlašuji, že veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní a e-mailové adresy) budou využity výhradně pro potřeby salonu a nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě atd.

OTEVÍRACÍ DOBA

 • otevírací doba je zcela závislá na objednávkách. Služby vykonávám dle objednávek. Mimo objednané termíny nemusí být služby poskytnuty, ani nemusí být pracovník v salonu přítomen.

CENÍKY

 • vyhrazuji si právo na změnu ceny služeb, zejména na závislosti na ceně materiálu od dodavatele a dalších faktorů. Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku v salonu a na webových stránkách.

REKLAMACE

 • reklamace na uvedenou službu je nutné podat pouze OSOBNĚ, nejlépe po telefonické dohodě a v domluvený čas v salonu, a to nejdéle 24 hodin po poskytnutí ošetření.
 • produkt je možné reklamovat do 30 dnů ode dne zakoupení pouze v původním balení, neotevřený, nepoužitý a po předložení dokladu o koupi.
 • poskytovatel nenese zodpovědnost za případné alergické reakce kupujícího nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.
 • reklamace jsou vyřizovány dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto VOP jsou platné od 1. 9. 2022 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.